การใช้ชีวิตประจำวันของเราเกิดขึ้นมาจากไหน          พลังงานที่เปลี่ยนแปลงโลก          พลังงานทดแทนสามารถทำอะไรได้          ก่อนจะมีไฟฟ้าใช้เขาใช้พลังงานอะไรกันนะ          พลังงานคืออะไรมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร          ดาวฤกษ์ดวงใหญ่ที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงที่ร้อนแรง          พลังงานธรรมชาติที่มนุษย์ใช้โดยไม่มีวันหยุด          ปัญหาด้านการใช้พลังงานในประเทศ          คุณรู้หรือไม่ว่าโลกนี้ไม่สามารถขาดพลังงานได้          แก้ปัญหาได้ถูกจุดแล้วหรือกับการแก้ไข้ราคาแก๊ส???          พลังงานลมสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้จะใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร          พลังงานแฝงหรือพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์เกิดจากอะไร          พลังงานดวงวิญญาณของมนุษย์ที่ตายไปแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร          พลังงานแม่เหล็กเป็นพลังสู่โลกแห่งอนาคต         พลังงานความร้อนมีที่มาได้หลากหลายช่องทาง          พลังงานเสียงเป็นสิ่งสำคัญกับนักร้องและนักดนตรีอย่างไร          ประโยชน์ของพลังงานยืดหยุ่นมีอะไรบ้าง          พลังงานน้ำมีด้วยกัน 3 ประเภทใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน          พลังงานชีวภาพคืออะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้าง          รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมีประโยชน์กับโลกอย่างไร                              

พลังงานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์


ก่อนจะมีไฟฟ้าใช้เขาใช้พลังงานอะไรกันนะ

ตั้งแต่อดีตสิ่งที่อยู่คู่กับทุกชีวิตตั้งแต่อดีตกาลมาโดยตลอดไม่ว่า จะเป็น ไดโนเสาร์ สัตว์ พืช แมลง รวมถึง มนุษย์
ต่างต้องใช้ชีวิตกับ น้ำ แน่นอน หลายๆชีวิตขาดน้ำไม่ได้โดยหลักการแล้วน้ำเป็นองค์ประกอบหนึ่งของร่างกาย อีกทั้งโลกในนี้ยังประกอบไปด้วยน้ำถึง 3ใน4ส่วนของโลก ทำให้น้ำมีพลังงานสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก มนุษย์เราจึงได้นำพลังงานน้ำนี้มาใช้เป็นเวลายาวนานโดยการสร้าง กังหันน้ำ  ชักรอกเพื่อการ ในการทำการเกษตร อย่างที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโรมัน หรือ อินเดียที่ลุมน้ำเมดิเตเรียนสมัยยุคเมโสโปเตเมียที่ตั้งอยู่แถบแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรทีส ได้ทำกังหันน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร หรือจะเป็นประเทศจีนที่ ได้มีการใช้พลังงานน้ำเพื่อการชลประทาน ต่อมามนุษย์ได้ทำการประยุกต์พลังงานน้ำเหล่านี้เพื่อนำไปใช้แก่สถานที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ โดยการสร้างกังหันน้ำหมุนเพื่อขับเครื่องพลังงานไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่นั้นจะมาจากน้ำตก หรือน้ำขึ้นน้ำลง

    ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีการใช้พลังงานน้ำกันอย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศ เนื่องจากพลังงานน้ำมีประโยชน์มากมายนัก เพราะว่า พลังงานน้ำสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ ไม่มีวันจบเพราะเมื่อเราใช้พลังงานน้ำไป น้ำไหลลงสู่มหาสมุทรน้ำได้รับ พลังงานแสงอาทิตย์ กลายเป็นไอน้ำ ระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้า ก่อตัวเป็นเมฆ เมื่อระเหยมากๆ เกราะตัวกันเป็นก้อนใหญ่ ก็กลายเป็นฝน ตกมายังแหล่งน้ำใหม่ เพื่อนำกลับมาใช้พลังงานน้ำใหม่กลายเป็นวัฎจักร  ส่วนสำคัญอีกหนึ่งอย่างของพลังงานน้ำคือสามารถผลิตพลังงานได้ในเวลาอันสั้น รวดเร็ว และสามารถทำการผลิตออกมาได้ใกล้กับค่าความต้องการ  พลังงานน้ำยังใช้ทำประโยชน์เกี่ยวกับการชลประทานได้
    ประเทศไทยใช้ไฟฟ้าจากการผลิตด้วยพลังงานน้ำ  ประมาณ 5-6 % ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศซึ่งได้มาจากการสร้างเขื่อนต่างๆ เช่น เขื่อนภูมิพล  เขื่อนสิริกิต์  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์