การใช้ชีวิตประจำวันของเราเกิดขึ้นมาจากไหน          พลังงานที่เปลี่ยนแปลงโลก          พลังงานทดแทนสามารถทำอะไรได้          ก่อนจะมีไฟฟ้าใช้เขาใช้พลังงานอะไรกันนะ          พลังงานคืออะไรมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร          ดาวฤกษ์ดวงใหญ่ที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงที่ร้อนแรง          พลังงานธรรมชาติที่มนุษย์ใช้โดยไม่มีวันหยุด          ปัญหาด้านการใช้พลังงานในประเทศ          คุณรู้หรือไม่ว่าโลกนี้ไม่สามารถขาดพลังงานได้          แก้ปัญหาได้ถูกจุดแล้วหรือกับการแก้ไข้ราคาแก๊ส???          พลังงานลมสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้จะใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร          พลังงานแฝงหรือพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์เกิดจากอะไร          พลังงานดวงวิญญาณของมนุษย์ที่ตายไปแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร          พลังงานแม่เหล็กเป็นพลังสู่โลกแห่งอนาคต         พลังงานความร้อนมีที่มาได้หลากหลายช่องทาง          พลังงานเสียงเป็นสิ่งสำคัญกับนักร้องและนักดนตรีอย่างไร          ประโยชน์ของพลังงานยืดหยุ่นมีอะไรบ้าง          พลังงานน้ำมีด้วยกัน 3 ประเภทใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน          พลังงานชีวภาพคืออะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้าง          รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมีประโยชน์กับโลกอย่างไร                              

พลังงานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์


คุณรู้หรือไม่ว่าโลกนี้ไม่สามารถขาดพลังงานได้

พลังงานเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโดของสิ่งต่างๆ  การใช้ชีวิตประจำวัน โดยปัจจัยหลักเหล่านี้ พลังงานที่จำเป็นต้องใช้ของประชากรโลกย่อมสูงขึ้นเนื่องจากประชากรบนโลกเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน แต่พลังงานบนโลกนี้มีเท่าเดิมและกลับจะน้อยลง เนื่องจากตอบสนองต่อความต้องการได้ไม่เท่าเดิม เนื่องจากผลกระทบส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวค่อนข้างที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นตลอดเวลา  สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะประเทศที่ทำอุตสาหกรรม ได้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในการผลิต แต่พลังงานที่ส่วนใหญ่ประเทศต่างๆใช้ในการผลิต เริ่มลดน้อยลง และเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก แล้วประชากรโลกจะสามารถทำอะไรได้กับวิกฤตการที่กำลังจะเกิดขึ้นกับหายนะนี้

    ทางออกของมนุษยชาติมีไม่มากมายนักแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลย เริ่มจากการใช้พลังงานให้น้อยลง สนับสนุนการอนุรักษ์และสร้างความสมดุลที่จะใช้พลังงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละประเทศ  เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของแต่ละประเทศ  ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซ สารเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด พลังงานธรรมชาติ และพลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและโลกรวมทั้งสร้าง พลังงานสำรองที่สามารถใช้ในยามฉุกเฉินและเพิ่มความหลากหลายของพลังงานที่ใช้ ส่งผู้เชียวชาญเข้าไปในส่วนภาคอุตสาหกรรมของโรงงานต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเดิมๆ ที่ใช้พลังงานเกินกว่าที่ควรจะเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน สร้างพฤติกรรมที่ควรจะเป็นรากฐานให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อให้เขาได้ตระหนักว่า  การกระทำสิ่งใดๆก็ตามเราจำเป็นต้องใช้พลังงานและทำอย่างไรให้ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าที่สุดในปริมาณน้อยที่สุดและสนับสนุนให้เยาวชนหันมาใช้พลังงานทำธรรมชาติเพื่อให้โลกของเรายังคงสวยงามและ ประชากรโลกยังคงใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างต่อไป ถ้าหากโลกเราไร้ซึ่งพลังงานแล้วอนาคตของมนุษยชาติอาจจะถึงกาลดับสูญลง เหลือเพียงความว่างเปล่า เลือกทำในสิ่งที่ตอนนี้คุณยังทำได้