การใช้ชีวิตประจำวันของเราเกิดขึ้นมาจากไหน          พลังงานที่เปลี่ยนแปลงโลก          พลังงานทดแทนสามารถทำอะไรได้          ก่อนจะมีไฟฟ้าใช้เขาใช้พลังงานอะไรกันนะ          พลังงานคืออะไรมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร          ดาวฤกษ์ดวงใหญ่ที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงที่ร้อนแรง          พลังงานธรรมชาติที่มนุษย์ใช้โดยไม่มีวันหยุด          ปัญหาด้านการใช้พลังงานในประเทศ          คุณรู้หรือไม่ว่าโลกนี้ไม่สามารถขาดพลังงานได้          แก้ปัญหาได้ถูกจุดแล้วหรือกับการแก้ไข้ราคาแก๊ส???          พลังงานลมสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้จะใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร          พลังงานแฝงหรือพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์เกิดจากอะไร          พลังงานดวงวิญญาณของมนุษย์ที่ตายไปแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร          พลังงานแม่เหล็กเป็นพลังสู่โลกแห่งอนาคต         พลังงานความร้อนมีที่มาได้หลากหลายช่องทาง          พลังงานเสียงเป็นสิ่งสำคัญกับนักร้องและนักดนตรีอย่างไร          ประโยชน์ของพลังงานยืดหยุ่นมีอะไรบ้าง          พลังงานน้ำมีด้วยกัน 3 ประเภทใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน          พลังงานชีวภาพคืออะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้าง          รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมีประโยชน์กับโลกอย่างไร                              

พลังงานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์


พลังงานธรรมชาติที่มนุษย์ใช้โดยไม่มีวันหยุด

ธรรมชาติที่สวยงามมีคุณประโยชน์มากมายแฝงอยู่ในความสวยงามนั้น หากพิจารณาดูให้ดีๆแล้วละก็ จะมองเห็นถึงคุณค่าแห่งความสำคัญของธรรมชาติ นอกจากช่วยในเรื่องที่พักพิง ช่วยในการหาแหล่งอาหาร ให้กับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้ว  ยังเป็นพลังงานที่ได้มีฟรีๆ เป็นพลังงานที่สะอาดไม่เป็นปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดภาวะโลกร้อน แล้วยังเป็นการหมุนเวียนพลังงานอีกด้วย พลังงานธรรมชาติ เกิดขึ้นได้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน ลม พลังงานน้ำและชีวมวล และในยุคสมัยนี้ยังมีเทคโนโลยีในการช่วยให้เราสามารถใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย  ทั้งยังช่วยให้เกิดพลังงานอื่นๆได้อีกด้วย

    พลังงานธรรมชาติหากจำแนกออกมาสิ่งสำคัญที่ได้จากธรรมชาติ คือพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะ ให้แสงสว่างและความร้อน เป็นพลังงานที่สะอาด วิธีที่เรานำเอาแสงอาทิตย์มาใช้กันคือใช้แผ่น โซลาเซลเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ไว้แล้วในแบตเตอร์รี่แล้วเปลี่ยนรูปแบบจากการสะสมพลังงานเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้  พลังงานถัดมาคือพลังงานน้ำ พลังงานนี้จะนำมาใช้ประโยชน์ได้จะต้องมีการกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อสะสมกำลังในการผลิต โดยการสร้าง ฝายหรือเขื่อน เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการผันน้ำนำเข้าเข้าสู่ท่อเปลี่ยนเป็นกระแสไฟ พลังงานถัดมาคือพลังงานลม เป็นแหล่งพลังงานที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วมากอาจจะเรียกได้ว่าเร็วที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยกักเก็บพลังจากการทำกังหันลม โดยใช้ลมพัดพาให้กังหันลมหมุนปั่นเป็นพลังงานแล้วเปลี่ยนเป็นกระแสไฟ พลังงานนี้มีข้อดีคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีความสมดุลด้านพลังงานดีเป็นพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    เหตุผลที่เราควรใช้พลังงานธรรมชาติเพราะว่า ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สนับสนุนคุณภาพบริเวณโรงงานผลิตไฟฟ้า ช่วยสร้างงานในส่วนของพลังงานหมุนเวียนและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อย