การใช้ชีวิตประจำวันของเราเกิดขึ้นมาจากไหน          พลังงานที่เปลี่ยนแปลงโลก          พลังงานทดแทนสามารถทำอะไรได้          ก่อนจะมีไฟฟ้าใช้เขาใช้พลังงานอะไรกันนะ          พลังงานคืออะไรมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร          ดาวฤกษ์ดวงใหญ่ที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงที่ร้อนแรง          พลังงานธรรมชาติที่มนุษย์ใช้โดยไม่มีวันหยุด          ปัญหาด้านการใช้พลังงานในประเทศ          คุณรู้หรือไม่ว่าโลกนี้ไม่สามารถขาดพลังงานได้          แก้ปัญหาได้ถูกจุดแล้วหรือกับการแก้ไข้ราคาแก๊ส???          พลังงานลมสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้จะใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร          พลังงานแฝงหรือพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์เกิดจากอะไร          พลังงานดวงวิญญาณของมนุษย์ที่ตายไปแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร          พลังงานแม่เหล็กเป็นพลังสู่โลกแห่งอนาคต         พลังงานความร้อนมีที่มาได้หลากหลายช่องทาง          พลังงานเสียงเป็นสิ่งสำคัญกับนักร้องและนักดนตรีอย่างไร          ประโยชน์ของพลังงานยืดหยุ่นมีอะไรบ้าง          พลังงานน้ำมีด้วยกัน 3 ประเภทใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน          พลังงานชีวภาพคืออะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้าง          รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมีประโยชน์กับโลกอย่างไร                              

พลังงานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์


พลังงานคืออะไรมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

พลังงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็นบนโลกใบนี้ หากพลังงาน ถ้าคิดกันตามหลักการฟิสิกส์แล้วก็คือ พลัง หรือ กำลังที่ทำให้สิ่งใดๆก็ตามเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว ขยับหรือเกิดการเติบโต ถ้าหากไร้ซึ่งพลังงานแล้ว ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ว่างเปล่า ไม่มีการกระทำให้เกิดงานใดๆทั้งสิ้นและพลังงานเหล่านี้ อาจถูกกักเก็บไว้ได้ เช่นพลังงานจากไม้ขีดไฟ  พลังงานจากไฟแชค
หรือถ้าสมัยปัจจุบันจะเป็นแผ่นโซลาเซล
    เมื่อพลังงาน คือ พลังหรือกำลัง แล้ว พลังหรือกำลังคือ  สิ่งต่างๆที่สามารถใช้พลังงานทำงาน พลังงาน สามารถอาศัยแรงงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้โดยแต่รวมไปถึงความรู้ของมนุษย์นำมาดัดแปลงเพื่อใช้พลังงานที่ได้จากธรรมชาติ  เช่นเครื่องปิ้งขนมปังใช้พลังงานไฟฟ้า ในการทำงาน กังหันลมใช้ลมในการทำงาน เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการ พลังงานไปสู่พลังเปลี่ยนพลังไปสู่งาน หรือพูดได้อีกนัยหนึ่งว่า พลังงานคือ ความสามารถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใช้ทำงาน
พลังงานสามารถแยกออกได้หลายประเภท
พลังงานศักย์ คือพลังงานที่สะสมไว้ในสิ่งต่างๆ เช่น พลังงานในสิ่งของหนักที่ถูกยกขึ้น
พลังงานจลน์ คือพลังงานของการเคลื่อนไหว เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ
พลังงานเคมี เป็นพลังงานที่สะสมและปล่อยออกมา เช่น พลังงานในแบตเตอรี่
พลังงานความร้อน เช่นพลังงานเปลวไฟ
พลังงานเสียง เป็นพลังงานที่ถูกส่งออกไปด้วยการสั่นสะเทือนของอากาศ เช่นเสียงพูด เสียงฟ้าร้อง
พลังงานแสง(รังสี)  เป็นพลังงานที่ถูกส่งมาด้วยคลื่นพลังงาน เช่นพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานไฟฟ้า คือพลังงานที่ถูกส่งโดยอีเลคตรอน
พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ไม่มีวันหมดไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
พลังงานนิวเคลียร์ เป็นการใช้พลังงานความร้อนร่วมกันพลังงานเคมี เพื่อใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
กล่าวได้ว่าพลังงานเหล่านี้มีความสำคัญในการทำให้สิ่งมีชีวิต สามารถเจริญเติบโต เคลื่อนไหว ในการอุปโภค บริโภค สาธารณูปโภค การแพทย์ และการทหาร
สรุปได้คือบนโลกในนี้ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่มีพลังงานอยู่  เพียงแต่ว่าจะถูกนำออกมาเป็นรูปแบบไหน
เท่านั้นเอง