การใช้ชีวิตประจำวันของเราเกิดขึ้นมาจากไหน          พลังงานที่เปลี่ยนแปลงโลก          พลังงานทดแทนสามารถทำอะไรได้          ก่อนจะมีไฟฟ้าใช้เขาใช้พลังงานอะไรกันนะ          พลังงานคืออะไรมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร          ดาวฤกษ์ดวงใหญ่ที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงที่ร้อนแรง          พลังงานธรรมชาติที่มนุษย์ใช้โดยไม่มีวันหยุด          ปัญหาด้านการใช้พลังงานในประเทศ          คุณรู้หรือไม่ว่าโลกนี้ไม่สามารถขาดพลังงานได้          แก้ปัญหาได้ถูกจุดแล้วหรือกับการแก้ไข้ราคาแก๊ส???          พลังงานลมสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้จะใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร          พลังงานแฝงหรือพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์เกิดจากอะไร          พลังงานดวงวิญญาณของมนุษย์ที่ตายไปแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร          พลังงานแม่เหล็กเป็นพลังสู่โลกแห่งอนาคต         พลังงานความร้อนมีที่มาได้หลากหลายช่องทาง          พลังงานเสียงเป็นสิ่งสำคัญกับนักร้องและนักดนตรีอย่างไร          ประโยชน์ของพลังงานยืดหยุ่นมีอะไรบ้าง          พลังงานน้ำมีด้วยกัน 3 ประเภทใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน          พลังงานชีวภาพคืออะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้าง          รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมีประโยชน์กับโลกอย่างไร                              

พลังงานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์


พลังงานชีวภาพคืออะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

พลังงานชีวภาพได้มาจากทรัพยากรชีวมวลต่างๆ  โดยจะได้จากมวลสารของสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงป่าไม้ และผลผลิตต่างๆ จากการเกษตร โดยจะมีที่มาได้จากมูลสัตว์ต่างๆ และเศษซากใบไม้พืชผักที่เน่าเสีย โดยส่วนที่ได้จากผลผลิตของโรงงานก็จะเป็นจำพวกแกลบ กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม ชานอ้อย ฟางข้าว ฯลฯ และที่ได้จากโรงงานเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นของเสียอินทรีย์  โดยโรงงานเลี้ยงสัตว์เพื่อจะนำไปแปลรูปขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำพวก หมู ไก่ เป็ด วัว  เป็นต้น  โดยสัตว์เหล่านี้จะถูกเลี้ยงเพื่อนำเนื้อมาเป็นอาหารในการแปรรูปต่างๆ เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค และในระยะเวลาในการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ก็จะมี ของเสียอินทรีย์ต่างๆ หรือที่เรารู้จักกันดีก็จำพวกมูลของสัตว์นั้นเอง
ของเสียที่ว่ามาทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้ในทางพลังงานชีวภาพต่างๆ ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการสร้างพลังงานไฟฟ้า ก๊าซเพื่อใช้ในการหุงต้มต่างๆ  และยังเอาไปทำเป็นถ่านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
ของเสียที่ได้จากป่าไม้และพืชต่างๆ เราจะนำไปทำเป็นถ่านหุงต้มได้ เช่นจำพวกเศษกิ่งไม้ใบหญ้าโดยการเอามาอัดแท่ง ก็จะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์ของสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้

ดีกว่าเรานำไปกำจัดโดยการเผาทำลายโดยตรงซึ่งเราจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยและเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ของเสียที่ได้จากผลผลิตของโรงงานจำพวกแกลบ พวกนี้สามารถนำไปทำเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์เลี้ยงต่างๆ ได้
และมาถึงของเสียที่ได้จากมูลสัตว์ ของเสียที่ได้จากมูลสัตว์นั้นสามารถนำไปเข้าขบวนการเพื่อผลิตเป็นไฟฟ้าได้และอีกทั้งยังสามารถนำไปผลิตเป็นก๊าซหุงต้มได้อีกด้วย

นอกจากจะนำไปใช้ในทางพลังชีวภาพแล้ว มูลสัตว์ยังสามารถใช้ใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย โดยการใช้มูลสัตว์ใส่พืชผักแทนปุ๋ยเพื่อได้อีกด้วย ไม่จำเป็นจะต้องเป็นมูลสัตว์ที่มีมากในโรงงานเท่านั้น มูลของนก ค้างคาว ช้าง ก็สามารถนำไปใส่ต้นไม้ได้และได้ผลลัพธ์และผลผลิตที่ดีไม่แพ้ปุ๋ยอีกด้วยแถมยังมีราคาที่ย่อมเยาว์
การใช้พลังงานชีวภาพถือได้ว่าเป็นการใช้พลังที่ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็นพลังที่หาได้ง่ายทางธรรมชาติ ถ้าเรารู้จักใช้พลังทางธรรมชาติได้อย่างรู้คุณค่า โลกก็จะลดก๊าซเรือนกระจกลง  และจะได้ช่วยรักษาระบบนิเวศได้ยั่งยืนนานมากขึ้นอีกด้วย