การใช้ชีวิตประจำวันของเราเกิดขึ้นมาจากไหน          พลังงานที่เปลี่ยนแปลงโลก          พลังงานทดแทนสามารถทำอะไรได้          ก่อนจะมีไฟฟ้าใช้เขาใช้พลังงานอะไรกันนะ          พลังงานคืออะไรมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร          ดาวฤกษ์ดวงใหญ่ที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงที่ร้อนแรง          พลังงานธรรมชาติที่มนุษย์ใช้โดยไม่มีวันหยุด          ปัญหาด้านการใช้พลังงานในประเทศ          คุณรู้หรือไม่ว่าโลกนี้ไม่สามารถขาดพลังงานได้          แก้ปัญหาได้ถูกจุดแล้วหรือกับการแก้ไข้ราคาแก๊ส???          พลังงานลมสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้จะใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร          พลังงานแฝงหรือพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์เกิดจากอะไร          พลังงานดวงวิญญาณของมนุษย์ที่ตายไปแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร          พลังงานแม่เหล็กเป็นพลังสู่โลกแห่งอนาคต         พลังงานความร้อนมีที่มาได้หลากหลายช่องทาง          พลังงานเสียงเป็นสิ่งสำคัญกับนักร้องและนักดนตรีอย่างไร          ประโยชน์ของพลังงานยืดหยุ่นมีอะไรบ้าง          พลังงานน้ำมีด้วยกัน 3 ประเภทใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน          พลังงานชีวภาพคืออะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้าง          รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมีประโยชน์กับโลกอย่างไร                              

พลังงานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์


พลังงานแม่เหล็กเป็นพลังงานสู่โลกแห่งอนาคต

ในปัจจุบันนี้โลกของเราได้มีการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติเป็นจำนวนมากสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกหลายๆ สิ่งหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายรวมไปถึงเครื่องจักรกลหรือรถยนต์ต่างๆ ที่ใช้น้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อน มีด้วยกันอยู่มากมาย สิ่งเหล่านี้นอกจากจะมีวันหมดแล้วยังเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งยังทำให้โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเนื่องจาก เครื่องยนต์หรือรถยนต์ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น ได้มีคนใช้กันอย่างทั่วโลกและผลเสียก็คือเครื่องยนต์ต่างๆ เหล่านี้ที่ใช้น้ำมันจะต้องเกิดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เพื่อเป็นเชื่อเพลิงให้กับตัวเครื่องยนต์เอง และควันของการเผาไหม้นั้นเป็นควันพิษที่มีชื่อเรียกทางการว่า
-คาร์บอนมอนนอกไซด์(CO) และคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)
-ไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon)
-ในตริคออกไซด์(NO2)และไนโตรเจนออกไซด์(NO4)
-อัลดิไฮด์(Aldehyde)
-ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(Sulfurdioxide)
ซึ่งเป็นสารที่ออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต์นั้นเอง และโลกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้รถยนต์ที่ก่อให้เกิดมลพิษมากขึ้นเรื่อยๆ  โลกของเรานั้นก็จะมีอายุที่สั้นลงและยังส่งผลโดยตรงในเรื่องของความร้อนที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่ถูกสะสมในชั้นบรรยากาศ จะส่งผลให้โลกที่เราอยู่นั้นร้อนขึ้น และอาจจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ได้และความร้อนจะสามารถทำให้น้ำแข็งจากขั้วโลกเหนือละลายกายเป็นน้ำลงสู่มหาสมุทรและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ นั้นน้ำก็จะสามารถท่วมพื้นที่ที่เป็นพื้นดินจนพื้นดินทั้งหมดอยู่ใต้น้ำและก็คงไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่บนบกนั้นสามารถอาศัยอยู่ได้หรือมีชีวิตต่อไปได้ จนไม่มีพื้นที่ให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้อีกต่อไป
    ดังนั้นได้มีนักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ไม่ใช่น้ำมัน โดยจะใช้พลังงานของแม่เหล็กในการเคลื่อนที่แทนโดยในปัจจุบันก็ได้ประสบความสำเร็จในสิ่งประดิษฐ์ที่ว่ามานี้แล้วโดยได้ผลิต สเก็ตบอร์ดพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า  รถมอเตอร์ไซค์พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า   รถยนต์พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า   รถไฟพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ
ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้มีใช้แล้วในบางประเทศ เนื่องจากมีราคาที่สูงและผลิตได้ยากแต่ถ้าในอนาคตเราสามารถเปลี่ยนจากการใช้พลังงานที่ใช้น้ำมันมาเป็นพลังงานเชื่อเพลิงหลักได้ให้มาเป็นพลังงานแม่เหล็ก หรือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าได้ทั้งหมดโลกก็จะอยู่กับเราไปได้อีกนานเลยครับ