Nuclear-energy-site-news

พลังงานนิวเคลียร์มีลักษณะอย่างไร

เรื่องของพลังงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากของโลกยุคนี้ จนถึงอนาคตด้วย เนื่องจากไม่มีพลังงานทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้น นั่นทำให้ทุกประเทศต่างก็มองหาแนวทางการพัฒนาด้านพลังงานเพื่อให้มีใช้อย่างยั่งยืนตลอดเวลา นอกจากพลังงานทางเลือกแล้ว พลังงานหลักที่หลายประเทศหยิบขึ้นมาทำเพื่อเป็นความมั่นคงทางพลังงานก็คือ พลังงานนิวเคลียร์ สิ่งนี้คืออะไรเรามาทำความเข้าใจกัน

พลังงานนิวเคลียร์ คืออะไร

คำถามแรกก็คือ คนอาจจะติดภาพความรุนแรงของระเบิดนิวเคลียร์จนทำให้ลืมสนใจไปว่าแท้จริงแล้ว พลังงานนิวเคลียร์มากจากไหน หากจะอธิบายให้เข้าใจง่าย เราต้องมองย้อนกลับไปก่อนว่ารอบตัวเราเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า อะตอม ภายในอะตอมนั้นมี นิวเคลียสอยู่ตรงกลาง เมื่อนิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแตกตัว หรือ รวมตัว จะปล่อยพลังงานออกมาซึ่งพลังงานนั้นมีสองรูปแบบทั้งพลังงานความร้อน และ รังสี ซึ่งนี่แหละกลายเป็นต้นกำเนิดของพลังงานนิวเคลียร์

site-news-Nuclear-energy

พลังงานความร้อน สู่ไฟฟ้า

จากย่อหน้าแรก เราจะเห็นว่า นิวเคลียสถ่ายพลังงานออกมาจะมีสองรูปแบบคือ พลังงานความร้อน และ รังสี โดยเราจะนำพลังงานความร้อนมาผ่านกระบวนการเพื่อให้เกิดไฟฟ้ามาใช้งาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอธิบายได้ง่ายๆ ดังนี้ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำให้เกิดพลังงานความร้อนขึ้นมา จากนั้นความร้อนจะไปต้มน้ำให้เดือด ไอน้ำที่เกิดขึ้นไปปั่นกังหันไอน้ำ กังหันไอน้ำทำให้เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าทำงาน ก็จะได้ไฟฟ้า ส่วนน้ำที่เหลือก็จะผ่านกระบวนการทำให้สะอาดก่อนจะปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติต่อไป อีกหนึ่งตัวประกอบอย่างรังสีนั้น จะแผ่ออกไปแบบไม่ผ่านตัวกลางจนถึงออกนอกอวกาศไป ซึ่งจะกลายเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

โรงงานไฟฟ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม

การดูแลเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องยากมาก แต่หากทำได้พลังงานนิวเคลียร์ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่น่าสนใจมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพลังงานที่ได้จากโรงไฟฟ้าชนิดนี้จะมหาศาลมาก ทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของประเทศนั้นได้เลย อีกทั้งโรงไฟฟ้าแบบนี้ยังเป็นโรงไฟฟ้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเพราะสิ่งที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปล่อยออกมานั้นจะเป็นเพียงไอน้ำจากการต้มเท่านั้นไม่ได้ปล่อยสารพิษออกมา แต่ยังพอมีปัญหาเรื่องกากกัมมันตภาพรังสีอยู่บ้าง

โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในไทย

แม้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์จะเป็นเรื่องดี แต่การหยิบพลังงานไฟฟ้าชนิดนี้มาตั้งในไทยดูจะเป็นเรื่องใหญ่ และไกลตัวเกินไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าองค์ความรู้บ้านเราเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ยังน้อยเกินไป การจะมาตั้งโรงไฟฟ้าอาจจะอันตรายมากกว่าเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามไทยเราก็มีหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่ด้วย คาดว่าในอนาคตไทยเราอาจจะมีการสร้างอะไรเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้มากขึ้น

Scroll to top