พลังงานชีวภาพคืออะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

พลังงานชีวภาพได้มาจากทรัพยากร ชีวมวลต่างๆ โดยจะได้จากมวลสารของสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงป่าไม้ และผลผลิตต่างๆ จากการเกษตร โดยจะมีที่มาได้จากมูลสัตว์ต่างๆ และเศษซากใบไม้พืชผักที่เน่าเสีย โดยส่วนที่ได้จากผลผลิตของโรงงานก็จะเป็นจำพวกแกลบ กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม ชานอ้อย ฟางข้าว ฯลฯ และที่ได้จากโรงงานเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นของเสียอินทรีย์ โดยโรงงานเลี้ยงสัตว์เพื่อจะนำไปแปลรูปขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำพวก หมู ไก่ เป็ด วัว เป็นต้น โดยสัตว์เหล่านี้จะถูกเลี้ยงเพื่อนำเนื้อมาเป็นอาหารในการแปรรูปต่างๆ เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค และในระยะเวลาในการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ก็จะมี ของเสียอินทรีย์ต่างๆ หรือที่เรารู้จักกันดีก็จำพวกมูลของสัตว์นั้นเอง
ของเสียที่ว่ามาทั้งหมดนี้ สามารถนำไปใช้ในทางพลังงานชีวภาพต่างๆ ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการสร้างพลังงานไฟฟ้า ก๊าซเพื่อใช้ในการหุงต้มต่างๆ และยังเอาไปทำเป็นถ่านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
ของเสียที่ได้จากป่าไม้และพืช ต่างๆ เราจะนำไปทำเป็นถ่านหุงต้มได้ เช่นจำพวกเศษกิ่งไม้ใบหญ้าโดยการเอามาอัดแท่ง ก็จะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์ของสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้

ดีกว่าเรานำไปกำจัดโดยการเผาทำลายโดยตรงซึ่งเราจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยและเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ของเสียที่ได้จากผลผลิตของโรงงานจำพวกแกลบ พวกนี้สามารถนำไปทำเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์เลี้ยงต่างๆ ได้
และมาถึงของเสียที่ได้จากมูล สัตว์ ของเสียที่ได้จากมูลสัตว์นั้นสามารถนำไปเข้าขบวนการเพื่อผลิตเป็นไฟฟ้าได้ และอีกทั้งยังสามารถนำไปผลิตเป็นก๊าซหุงต้มได้อีกด้วย

นอกจากจะนำไปใช้ในทางพลัง ชีวภาพแล้ว มูลสัตว์ยังสามารถใช้ใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย โดยการใช้มูลสัตว์ใส่พืชผักแทนปุ๋ยเพื่อได้อีกด้วย ไม่จำเป็นจะต้องเป็นมูลสัตว์ที่มีมากในโรงงานเท่านั้น มูลของนก ค้างคาว ช้าง ก็สามารถนำไปใส่ต้นไม้ได้และได้ผลลัพธ์และผลผลิตที่ดีไม่แพ้ปุ๋ยอีกด้วยแถม ยังมีราคาที่ย่อมเยาว์
การใช้พลังงานชีวภาพถือได้ว่า เป็นการใช้พลังที่ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็นพลังที่หาได้ง่ายทาง ธรรมชาติ ถ้าเรารู้จักใช้พลังทางธรรมชาติได้อย่างรู้คุณค่า โลกก็จะลดก๊าซเรือนกระจกลง และจะได้ช่วยรักษาระบบนิเวศได้ยั่งยืนนานมากขึ้นอีกด้วย

Scroll to top