Open post

พลังงานน้ำมีด้วยกัน 3 ประเภทใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน

พลังงานน้ำนั้นมีการใช้ ประโยชน์มาตั้งแต่สมัยโบราณและมีการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ออกไป อย่างเช่นในประเทศจีน คนจีนส่วนใหญ่จะหล่อหม้อ หรือปั้นหมอเพื่อนำมาวิดน้ำเพื่อการชลประทาน โดยเมื่อประมาณ 700 กว่าปีก่อน ประเทศจีนได้มีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูมาก เพราะได้มีการขุดคลองต่างๆ เพื่อใช้ใน การค้าขายทางน้ำจึงทำให้ผู้คน(ชาวบ้าน)ในสมัยนั้นมีฐานะที่ดีมากๆ และก็เป็นประเทศที่ถือได้ว่ามีความเจริญและรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดกันเลยที เดียว บ้านเราก็มีการใช้พลังงานน้ำโดยการใช้ในการชลประทานโดยเราเอามาใช้ประโยชน์ ในเรื่องของโรงเรือน การสี การทอผ้าต่างๆ เป็นต้น มาถึงประเทศอินเดีย และชาวโรมัน ได้นำกังหันน้ำมาดัดแปลงให้เป็นเครื่องโม่แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆ เนื่องจากโดยชาว โรมัน กินแป้งกันเป็นอาหารหลัก ในปัจจุบันมีการใช้พลังน้ำโดย การนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้ากันในส่วนใหญ่ โดยที่พลังงานน้ำจะได้มาโดยแหล่งน้ำที่มีอยู่ทั่วไปจะมีด้วยกัน 3 ประเภท ดังนี้ 1.พลังงานน้ำตก พลังงานน้ำตกถือได้ว่าเป็นพลังงานน้ำที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุดและเร็ว ที่สุดอีกด้วย โดยการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้นั้นจะมีการใช้กังหันน้ำเป็นตัวแปลจากพลังงานของ น้ำตก โดยการที่ให้กังหันน้ำรับแรงตกของน้ำจากน้ำตกลงมาสู้ตัวกังหันน้ำนั้นจะก่อ ให้เกิดการหมุนของตัวกังหันน้ำจนก่อให้เกิดการผลิตไฟฟ้าซึ่งแรงของน้ำตก สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากและคงตัวมากถือได้ว่าน้ำตกคือพลังงานน้ำที่ผลิต ไฟฟ้าได้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ 2.พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานน้ำขึ้นน้ำลงสามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน โดยการกักเก็บน้ำไว้ในอ่างกักเก็บน้ำโดยเฉพาะในเวลาที่น้ำขึ้น พอถึงเวลาน้ำลงก็จะใช้กังหันน้ำไปตั้งที่ปากอ่างของอ่างเก็บน้ำเพื่อที่จะ ให้น้ำได้ไหลลงมาสู้กังหันน้ำและกังหันน้ำก็จะเกิดการหมุนตัวโดยจะต่อไปกับ เครื่องผลิตไฟฟ้า พลังงานน้ำขึ้นน้ำลงสามารส ร้างกระแสไฟฟ้าได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานน้ำขึ้น น้ำลงได้ ก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยไม่น้อยที่จะใช้พลังงานน้พให้เป็นประโยชน์ 3.พลังงานคลื่น พลังงานคลื่นถือได้ว่าเป็นพลังงานลม+น้ำ โดยเราจะใช้กังหันน้ำแบบลอยตัวในการเป็นตัวรับแรงของคลื่นเพื่อไปแปลเป็น ไฟฟ้า […]

Continue readingMore Tag
Open post

พลังงานลมสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้จะใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

พลังงานลมนั้นเกิดจากธรรมชาติที่ทั่วทั้งโลกนั้นมี และยังสามารถนำพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกมากมาย ในสมัยก่อนนั้นพลังงานลมจะถูกนำไปใช้กับ เรือใบ เรือสำเภา ในเวลาที่จะลองเรือไปตามสถานที่ต่างๆ ได้นั้นผู้คนในสมัยก่อนๆ จะต้องอาศัยพลังงานลม หรือแรงลมในการเดินทาง ต่อมาพลังงานลมได้นำไปใช้กับกีฬาบ้างประเภทที่ต้องอาศัยลมในการเล่น และกีฬาที่ว่ามานั้นได้แก่ ว่าว เรือใบ วินด์เสิร์ฟ กีฬาที่ได้กล่าวมานี้หากไม่มีพลังงานลม กีฬาพวกนี้ก็ไม่มีความหมายเลยครับ เพราะจะไม่สามารถเล่นกีฬาเหล่านี้ได้เลย และพลังงานลมยังมีประโยชน์อีกมากมาย อย่างเช่นชาวประมงในสมัยก่อนนั้นเวลาจะออกหาปลาต้องรอออกเรือในเวลาตอนกลาง คืนเพื่อที่จะใช้พลังงานลมบก ลมทะเล เพื่อให้ลมพัดใบเรือออกจากฝั่ง พอถึงตอนเช้าลมนั้นก็จะพัด เรือกลับเข้าฝังเอง เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับพลังงานของลมบก ลมทะเล หรือที่เขาเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า ลมประจำนั้นเอง ลมหรือพลังงานลมที่มีอยู่ในโลก ของเรานั้นมีดีอย่างไร เชื่อหรือไม่ว่าลมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนหรือแปลสภาพอากาศให้กับโลก ของเราได้ โดยพลังงานลมจะช่วยพัดพาเอาความร้อนที่ลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศและที่ลอย ตัวสูงขึ้นเหนือเส้นศูนย์สูตร โดยจะไหลผ่านไปสู่ขั้วโลกที่มีอากาศที่เย็นกว่า จะทำให้อากาศที่เย็นในที่ของขั้วโลกไหลมาสู้เส้นศูนย์สูตรที่ร้อน พูดง่ายๆ ก็คือถ้าโลกไม่มีพลังงานของลม ที่จะพัดพาอากาศให้ไหลเวียน โลกของเรานั้น ในเส้นศูนย์สูตรที่เย็นก็จะเย็นลงเรื่อยๆ และในทางกลับกันในที่ที่เส้น ศูนย์สูตรที่ร้อนก็จะร้อนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นพลังงานลมถือได้ว่าเป็นพลังงานที่มีการเคลื่อนที่เพื่อปรับความสมดุล ให้กับโลกของเรานั้นเอง มาถึงประโยชน์ของพลังงานลมที่มีบทบาทมากที่สุดในปัจจุบันนั้นก็คือ การแปลพลังงานลมให้เป็นกระแสไฟฟ้า ก็จะทำได้โดยการใช้กังหันลม ซึ่งถ้ามีลมมาพัดใบกังหันลมเมื่อใด กังหันลมก็จะหมุนและสามารถทำให้กังหันลมนั้นผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทันที นอกจากนี้กังหันลมยังสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมได้อีกหลากหลาย เช่น การวิดน้ำโดยใช้พลังงานลมจากกังหันลม เห็นไหมล่ะครับว่าพลังงานลมนั้นมีประโยชน์มากมายเพียงใด และขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าจะมีวิธีการที่จะใช้ประโยชน์ของพลังงานลมได้มาก […]

Continue readingMore Tag
Open post

พลังงานเสียงเป็นสิ่งสำคัญกับนักร้องและนักดนตรีอย่างไร

นักร้องนักดนตรีทุกแนวเพลงจะ ต้องมีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือ เรื่องของเสียงและพลังงานของเสียง เรื่องของเสียงมีความสำคัญมากๆ กับตัวนักร้อง เสียงดีหรือเสียงไม่ดีก็อยู่กับที่ตัวของนักร้องเอง และอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้และถือได้ว่าเป็นตัวช่วยของนักร้องให้เสียงออก มาให้มีความไพเราะมากขึ้น สิ่งนั้นก็คือ ไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียง(ลำโพง)โดยสิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยที่ดีของ บรรดานักร้อง นักร้องมืออาชีพต่างก็ให้ความสำคัญกับสิ่งของหรืออุปกรณ์เหล่านี้มากๆ เพราะถือได้ว่าไม่ได้เป็นเพียง แค่อุปกรณ์ที่นักร้องขาดไม่ได้ แต่เป็นได้ทั้งอุปกรณ์คู่กาย อาชีพ และเครื่องมือทำมาหากินด้วยกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะมีการเล่นคอนเสิร์ต ใหญ่ๆ การร้องการเล่นตามสถานที่ต่างๆ ทั่วไปก็ต้องใช้ พลังงานเสียงเพื่อเป็นการขยายเสียง พลังงานเสียงไม่ได้สำคัญแค่นักร้องแต่ยังเป็นสิ่งสำคัญต่อนักดนตรีอีกด้วย เพราะเครื่องดนตรีสมัยใหม่จะ เป็นเครื่องดนตรีแบบไฟฟ้ากันเกือบทั้งหมด และสิ่งเหล่านี้นี่เองจึงจำเป็นต้องใช้พลังเสียงโดยผ่านจากเครื่องขยายเสียง อีกทีนั้นเอง พลังงานเสียงที่ออกมาจาก เครื่องขยายเสียง(ลำโพง) เกิดจากวัตถุกำเนิดเสียงเกิดการสั่น จนทำให้เกิดการอัดตัวของโมเลกุลอากาศต่อเนื่องสลับกันไปมาเรื่อยๆ จนก่อให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานเสียงผ่านโมเลกุลอากาศออกไป โดยที่ที่มีการอัดตัวของอากาศจะมีความกดดันของอากาศที่สูง และที่ที่มีการขยายตัวของอากาศจะมีความกดดันที่ต่ำจนทำให้เกิดเป็นเสียงออก มานั้นเอง นอกจากนี้ พลังงานเสียงยังมีด้วยกันอีกหลากหลายแบบ โดยเฉพาะหูฟังต่างๆ ซึ่งการทำให้เกิดเสียงนั้นก็ไม่ต่างกับระบบของเครื่องขยายเสียง(ลำโพง)สัก เท่าไหร่เพียงแต่จะให้เสียงที่แตกต่างกันตามชนิดของหูฟังนั้นๆ โดยหูฟังของโทรศัพท์ทั่วไปก็จะให้เสียงและความดังความไฟเราะต่างกันไปตามยี่ ห่อต่างๆ ก็เหมือนกับไมโครโฟนและเครื่อง ขยายเสียง(ลำโพง)ที่เป็นสิ่งสำคัญของนักร้องนักดนตรีต่างๆ แต่ล่ะยี่ห่อก็มีความแตกต่างของเสียงกันออกไปนั้นเอง

Continue readingMore Tag
Open post

รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมีประโยชน์กับโลกอย่างไร

เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับระบบของรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและการทำงานของเครื่องยนต์กันก่อนเลยครับ รถยนต์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ แล้วจะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพื่อที่จะขับเคลื่อนของตัวรถเอง ไปตามสถานที่ต่างๆ ตามที่เราต้องการ การใช้น้ำมันในปัจจุบันนั้นมีใช้กันทั่วโลกและกว้างขวางมากจนทำให้น้ำมัน เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากสำหรับผู้ให้รถใช้ถนน เพราะเหตุนี้จึงทำให้น้ำมันมีราคาแพงมากในปัจจุบันและการเผาไหม้ของรถจากท่อ ไอเสียนี่เองจึงเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และในทางกับกันก็ได้มีการสร้างรถยนต์หรือยานยนต์ที่ใช้พลังงานไนโดรเจนแทนรถ ที่ใช้น้ำมัน และก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากของรถรุ่นนี้ โดยทางค่ายรถยักษ์ใหญ่ของทาง โตโยต้า ได้เปิดตัวรถที่ใช้พลังไฮโดรเจน ที่มีชื่อรุ่นว่า มิไร โดยรถรุ่นนี้จะใช้ระบบพลังงานไฮโดรเจนเพื่อนำไปผลิตเป็นไฟฟ้าใช้ในการขับ เคลื่อน ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของทาง ค่ายรถยนต์ที่มีชื่อว่า โตโยต้า ที่ได้ผลิตและมีวางจำหน่ายใช้งานจริงกันแล้วในประเทศญี่ปุ่นและถือได้ว่า เป็นการส่งสัญญาณที่ดีกับสิ่งแวดล้อม โดยรถ โตโยต้า มิไร คันนี้จะใช้การเติมพลังงานไนโดรเจนเข้าไปผ่านแผ่นเซลล์เพื่อจ่ายเป็นกระแส ไฟฟ้าที่สม่ำเสมอจากนั้นก็ปล่อยน้ำที่เป็นของเสียบริสุทธิ์ออกมา เรียกได้ว่าน้ำที่เป็นของเสียออกมานั้นเปรียบเทียบได้กับน้ำดื่มที่เราดื่ม กันอยู่นี่แหละครับ ถือได้ว่าเป็นการปล่อยของเสียที่ไม่ทำลายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเลยครับ ข้อดีของ โตโยต้า มิไร มีดังนี้ ครับ -ใช้ไฮโดรเจนแทนน้ำมัน ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าน้ำมันมากครับ -ใช้เวลาในการเติมไฮโดรเจน 3-4 นาที เทียบเท่ากับการระยะเวลาในการเติมน้ำมันเลยครับ และเร็วกว่าการเติมแก๊สแน่นอนครับ -สามารถใช้งานเดินทางไกลได้ไม่มีปัญหา โดยขับได้ติดต่อกันถึง 14 ชั่วโมง -มีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเป็นรถต้นแบบของคนสมัยใหม่ -เมื่อเกิดอุทกภัยหรือ สถานการณ์ที่ร้ายแรง รถ โตโยต้า มิไร […]

Continue readingMore Tag
Open post

การใช้ชีวิตประจำวันของเราเกิดขึ้นมาจากไหน

หากเราลองมองดูถึงการใช้ชีวิต ต่างๆบนโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตจะต้องมีการขยับการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวเพื่อ ที่จะใช้ดำเนินชีวิตประจำวัน เคยสงสัยไหมละ ว่ามนุษย์เราขยับได้ไง แน่นอน มันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าซับซ้อนก็ซับซ้อนแต่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย ก็ง่าย ถ้าหากเราทำความเข้าใจกับมัน การเดิน การวิ่ง การคิด การกิน การออกกำลัง สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมาจากการใช้พลังงานทั้งสิ้น อ้าวอาจมีคำถามเกิดขึ้นมา แล้วพลังงานเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรละ แน่นอนพลังงานของมนุษย์เกิดขึ้นจากการนอนหลับเพื่อฟื้นฟูพลังงาน และการรับประทานอาหาร เพื่อสร้างพลังงาน คุณอาจจะสงสัย ร่างกายคนเราคนเราใช้พลังงานขนาดไหนกันแน่นะในการใช้ชีวิตประจำวัน ปริมาณอาหารที่ มนุษย์เราจำเป็นต้องใช้คือประมาณ 1600-2000 กิโลแคลอรี่ ในน้ำหนักตัวที่เป็นปกติกับอาหารที่จะได้รับในต่อวัน แล้วจะนำเอาพลังงานเหล่านั้นมาแปลงเป็นแรงงาน แล้วเราจะรู้ได้ยังไงละว่าเรารับพลังงานไปเท่าไรแล้ว ได้รับพลังงานเพียงพอหรือไม่เปล่าหรือว่ามากเกินไปหรือเปล่า? ถ้าหากว่าน้อยเกินไปคงไม่ต้องบอกนะว่าควรทำยังไง แต่ถ้าหากมากเกินไปก็ต้องมีการขยับเพื่อ นำพลังงานนั้นออกมาใช้สักหน่อย หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าออกกำลังกายนั่นแหละ จะรู้ได้อย่างไรละว่าเราได้รับพลังงานเกินกว่าที่ควรจะเป็น มีวิธีการคิดค่าที่เขาเรียกว่า BMR คำถามมาเพิ่มอีกแล้วละสิ BMR คืออะไรละ BMR คือ การคำนวณค่าเผาผลาญดัชนีมวลกายกับพลังงานวิธีการหาค่า BMR เริ่มจากการ นำ 10 ? น้ำหนัก + 6.25 ? ส่วนสูง – 5 […]

Continue readingMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7
Scroll to top