แก้ปัญหาได้ถูกจุดแล้วหรือกับการแก้ไขราคาแก๊ส

โครงสร้างของพลังงานการแก้ไข้ ปัญหาเรื่องราคาที่เราทำมานั้น เรามาถูกทางรึเปล่า ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุใช่หรือไม่ โดยปกติแล้วเรา ใช้แก๊สเพื่อการหุงต้มเพียงอย่างเดียว(ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน) โดยราคาของแก๊สนั้นไม่สูงมาก แต่เมื่อประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยน ระบบรถยนต์ให้สามารถใช้ แก๊สในการขับเคลื่อน ได้ เมื่อมีการใช้ทั้งการหุงต้มและการใช้ขับเคลื่อนรถยนต์สิ่งที่ตามมาคือ พลังงานแก๊ส(เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป)ก็ลดน้อยลงทำให้ราคาของแก๊สนั้นสูง ขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่าชะตากรรมนี้ ชาวบ้านอย่างเราๆย่อมหนีไม่พ้นแน่นอน ถ้าหากเราสังเกตจากรัฐบาลในหลายๆชุดที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต จน เรื่อยมาถึงปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ เพราะไม่มีใครกล้าปฏิรูปโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ จะไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเหล้านี้ได้จริงๆเหรอ ทางออกที่เป็นวิธีแก้ปัญหา

1. เราจำเป็นต้องปรับหลักเกณฑ์การกำหนดราคาการนำเข้า ของโรงกลั่นและแก๊สเพื่อบังคับใช้ ให้ราคาเท่ากัน
โดยที่รัฐบาลไม่ต้องพยุงราคาและให้เป็นราคากลางเดียวกัน
2. ใช้ระบบราคากึ่งลอยตัว เพื่อให้กองทุนน้ำมันมีรายได้เพียงพอกับการจ่ายหนี้ จะได้ไม่เป็นภาระกับแก๊ส (สำหรับคนที่เปลี่ยนจากรถเติมน้ำมันเป็นรถแก๊ส) จากนั้นทำการปรับค่าความคล่องตัวและสะท้อนต้นทุนด้วย
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานน้ำมันและแก๊ส ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆเช่น ไบโอดีเซล E85 หรือ E20 ทำให้ลดปัญหาการใช้แก๊สด้วย
4. ป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าแก๊สผิดกฎหมาย ตรงจุดนี้รัฐบาลจำเป็นต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เข้มงวดเรื่องการดูแลจัดส่งออกแก๊สหุงต้ม ระหว่างกระทรวงระหว่างประเทศ กำหนดตัวแทนผู้ส่งแก๊ส และร่วมมือกับสำนักงานตำรวจในการตรวจอย่างเต็มที่
5. ปัญหาคอรัปชั่นในประเทศ ปัญหาที่สำคัญที่สุดในเมืองไทย
ถ้าหากเป็นไปได้ในการทำตามแนวทางที่ได้กล่าวมาอย่างคร่าวๆนี่อาจจะเป็น ทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นกับราคาแก๊สที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ได้

Scroll to top