พลังงานลมสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้จะใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

พลังงานลมนั้นเกิดจากธรรมชาติที่ทั่วทั้งโลกนั้นมี และยังสามารถนำพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกมากมาย
ในสมัยก่อนนั้นพลังงานลมจะถูกนำไปใช้กับ เรือใบ เรือสำเภา ในเวลาที่จะลองเรือไปตามสถานที่ต่างๆ
ได้นั้นผู้คนในสมัยก่อนๆ จะต้องอาศัยพลังงานลม หรือแรงลมในการเดินทาง ต่อมาพลังงานลมได้นำไปใช้กับกีฬาบ้างประเภทที่ต้องอาศัยลมในการเล่น และกีฬาที่ว่ามานั้นได้แก่ ว่าว เรือใบ วินด์เสิร์ฟ กีฬาที่ได้กล่าวมานี้หากไม่มีพลังงานลม กีฬาพวกนี้ก็ไม่มีความหมายเลยครับ เพราะจะไม่สามารถเล่นกีฬาเหล่านี้ได้เลย และพลังงานลมยังมีประโยชน์อีกมากมาย อย่างเช่นชาวประมงในสมัยก่อนนั้นเวลาจะออกหาปลาต้องรอออกเรือในเวลาตอนกลาง คืนเพื่อที่จะใช้พลังงานลมบก ลมทะเล เพื่อให้ลมพัดใบเรือออกจากฝั่ง

พอถึงตอนเช้าลมนั้นก็จะพัด เรือกลับเข้าฝังเอง เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับพลังงานของลมบก ลมทะเล หรือที่เขาเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า ลมประจำนั้นเอง
ลมหรือพลังงานลมที่มีอยู่ในโลก ของเรานั้นมีดีอย่างไร เชื่อหรือไม่ว่าลมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนหรือแปลสภาพอากาศให้กับโลก ของเราได้ โดยพลังงานลมจะช่วยพัดพาเอาความร้อนที่ลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศและที่ลอย ตัวสูงขึ้นเหนือเส้นศูนย์สูตร โดยจะไหลผ่านไปสู่ขั้วโลกที่มีอากาศที่เย็นกว่า จะทำให้อากาศที่เย็นในที่ของขั้วโลกไหลมาสู้เส้นศูนย์สูตรที่ร้อน พูดง่ายๆ ก็คือถ้าโลกไม่มีพลังงานของลม ที่จะพัดพาอากาศให้ไหลเวียน โลกของเรานั้น ในเส้นศูนย์สูตรที่เย็นก็จะเย็นลงเรื่อยๆ

และในทางกลับกันในที่ที่เส้น ศูนย์สูตรที่ร้อนก็จะร้อนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นพลังงานลมถือได้ว่าเป็นพลังงานที่มีการเคลื่อนที่เพื่อปรับความสมดุล ให้กับโลกของเรานั้นเอง
มาถึงประโยชน์ของพลังงานลมที่มีบทบาทมากที่สุดในปัจจุบันนั้นก็คือ การแปลพลังงานลมให้เป็นกระแสไฟฟ้า ก็จะทำได้โดยการใช้กังหันลม ซึ่งถ้ามีลมมาพัดใบกังหันลมเมื่อใด กังหันลมก็จะหมุนและสามารถทำให้กังหันลมนั้นผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทันที นอกจากนี้กังหันลมยังสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมได้อีกหลากหลาย เช่น การวิดน้ำโดยใช้พลังงานลมจากกังหันลม
เห็นไหมล่ะครับว่าพลังงานลมนั้นมีประโยชน์มากมายเพียงใด และขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าจะมีวิธีการที่จะใช้ประโยชน์ของพลังงานลมได้มาก น้อยเพียงใด

Scroll to top