พลังงานเสียงเป็นสิ่งสำคัญกับนักร้องและนักดนตรีอย่างไร

นักร้องนักดนตรีทุกแนวเพลงจะ ต้องมีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือ เรื่องของเสียงและพลังงานของเสียง เรื่องของเสียงมีความสำคัญมากๆ กับตัวนักร้อง เสียงดีหรือเสียงไม่ดีก็อยู่กับที่ตัวของนักร้องเอง และอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้และถือได้ว่าเป็นตัวช่วยของนักร้องให้เสียงออก มาให้มีความไพเราะมากขึ้น สิ่งนั้นก็คือ ไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียง(ลำโพง)โดยสิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยที่ดีของ บรรดานักร้อง นักร้องมืออาชีพต่างก็ให้ความสำคัญกับสิ่งของหรืออุปกรณ์เหล่านี้มากๆ

เพราะถือได้ว่าไม่ได้เป็นเพียง แค่อุปกรณ์ที่นักร้องขาดไม่ได้ แต่เป็นได้ทั้งอุปกรณ์คู่กาย อาชีพ และเครื่องมือทำมาหากินด้วยกันเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะมีการเล่นคอนเสิร์ต ใหญ่ๆ การร้องการเล่นตามสถานที่ต่างๆ ทั่วไปก็ต้องใช้ พลังงานเสียงเพื่อเป็นการขยายเสียง พลังงานเสียงไม่ได้สำคัญแค่นักร้องแต่ยังเป็นสิ่งสำคัญต่อนักดนตรีอีกด้วย

เพราะเครื่องดนตรีสมัยใหม่จะ เป็นเครื่องดนตรีแบบไฟฟ้ากันเกือบทั้งหมด และสิ่งเหล่านี้นี่เองจึงจำเป็นต้องใช้พลังเสียงโดยผ่านจากเครื่องขยายเสียง อีกทีนั้นเอง
พลังงานเสียงที่ออกมาจาก เครื่องขยายเสียง(ลำโพง) เกิดจากวัตถุกำเนิดเสียงเกิดการสั่น จนทำให้เกิดการอัดตัวของโมเลกุลอากาศต่อเนื่องสลับกันไปมาเรื่อยๆ จนก่อให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานเสียงผ่านโมเลกุลอากาศออกไป โดยที่ที่มีการอัดตัวของอากาศจะมีความกดดันของอากาศที่สูง และที่ที่มีการขยายตัวของอากาศจะมีความกดดันที่ต่ำจนทำให้เกิดเป็นเสียงออก มานั้นเอง

นอกจากนี้ พลังงานเสียงยังมีด้วยกันอีกหลากหลายแบบ โดยเฉพาะหูฟังต่างๆ ซึ่งการทำให้เกิดเสียงนั้นก็ไม่ต่างกับระบบของเครื่องขยายเสียง(ลำโพง)สัก เท่าไหร่เพียงแต่จะให้เสียงที่แตกต่างกันตามชนิดของหูฟังนั้นๆ โดยหูฟังของโทรศัพท์ทั่วไปก็จะให้เสียงและความดังความไฟเราะต่างกันไปตามยี่ ห่อต่างๆ
ก็เหมือนกับไมโครโฟนและเครื่อง ขยายเสียง(ลำโพง)ที่เป็นสิ่งสำคัญของนักร้องนักดนตรีต่างๆ แต่ล่ะยี่ห่อก็มีความแตกต่างของเสียงกันออกไปนั้นเอง

Scroll to top