พลังงานคืออะไรมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

พลังงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็นบน โลกใบนี้ หากพลังงาน ถ้าคิดกันตามหลักการฟิสิกส์แล้วก็คือ พลัง หรือ กำลังที่ทำให้สิ่งใดๆก็ตามเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว ขยับหรือเกิดการเติบโต ถ้าหากไร้ซึ่งพลังงานแล้ว ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ว่างเปล่า ไม่มีการกระทำให้เกิดงานใดๆทั้งสิ้นและพลังงานเหล่านี้ อาจถูกกักเก็บไว้ได้ เช่นพลังงานจากไม้ขีดไฟ พลังงานจากไฟแชค
หรือถ้าสมัยปัจจุบันจะเป็นแผ่นโซลาเซล
เมื่อพลังงาน คือ พลังหรือกำลัง แล้ว พลังหรือกำลังคือ สิ่งต่างๆที่สามารถใช้พลังงานทำงาน พลังงาน สามารถอาศัยแรงงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้โดยแต่รวมไปถึงความรู้ของมนุษย์นำ มาดัดแปลงเพื่อใช้พลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่นเครื่องปิ้งขนมปังใช้พลังงานไฟฟ้า ในการทำงาน กังหันลมใช้ลมในการทำงาน เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการ พลังงานไปสู่พลังเปลี่ยนพลังไปสู่งาน หรือพูดได้อีกนัยหนึ่งว่า พลังงานคือ ความสามารถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใช้ทำงาน
พลังงานสามารถแยกออกได้หลายประเภท
พลังงานศักย์ คือพลังงานที่สะสมไว้ในสิ่งต่างๆ เช่น พลังงานในสิ่งของหนักที่ถูกยกขึ้น
พลังงานจลน์ คือพลังงานของการเคลื่อนไหว เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ
พลังงานเคมี เป็นพลังงานที่สะสมและปล่อยออกมา เช่น พลังงานในแบตเตอรี่
พลังงานความร้อน เช่นพลังงานเปลวไฟ
พลังงานเสียง เป็นพลังงานที่ถูกส่งออกไปด้วยการสั่นสะเทือนของอากาศ เช่นเสียงพูด เสียงฟ้าร้อง
พลังงานแสง(รังสี) เป็นพลังงานที่ถูกส่งมาด้วยคลื่นพลังงาน เช่นพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานไฟฟ้า คือพลังงานที่ถูกส่งโดยอีเลคตรอน
พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ไม่มีวันหมดไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
พลังงานนิวเคลียร์ เป็นการใช้พลังงานความร้อนร่วมกันพลังงานเคมี เพื่อใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
กล่าวได้ว่าพลังงานเหล่านี้มี ความสำคัญในการทำให้สิ่งมีชีวิต สามารถเจริญเติบโต เคลื่อนไหว ในการอุปโภค บริโภค สาธารณูปโภค การแพทย์ และการทหาร
สรุปได้คือบนโลกในนี้ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่มีพลังงานอยู่ เพียงแต่ว่าจะถูกนำออกมาเป็นรูปแบบไหนเท่านั้นเอง

Scroll to top