พลังงานที่เปลี่ยนแปลงโลก

จากอดีตมาถึงปัจจุบัน หากลองมองย้อนกลับไปตามเส้นทางที่มนุษยชาติได้เดินทางมานี่ก็แทบจะเรียกได้ ว่าเกือบจะถึงปลายทางของการใช้พลังงาน พลังงานนี้ สามารถสร้างสรรค์ให้สิ่งต่างๆสวยงามได้ พร้อมทั้งกับทำลายทุกสิ่งอย่างบนพื้นพิภพนี้ได้เช่นกัน นั่นคือ พลังงานนิวเคลียร์ หรือพลังงานปรมาณู
พลังงานนิวเคลียร์ คือรูปแบบพลังงานอย่างหนึ่งที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์
นิวเคลียร์ เป็นแก่นกลางอะตอมธาตุ ซึ่งประกอบด้วย โปรตอนและนิวตรอนยึดด้วยไพออน
พลังงานนิวเคลียร์แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะด้วยกัน
1.พลังงานนิวเคลียร์แบบ Fission ซึ่งเกิดจากการแตกตัวของธาตุนิวเคลียร์
2.พลังงานนิวเคลียร์แบบ fusion เกิดจากการรวมตัวของธาตุนิวเคลียร์
3.พลังงานนิวเคลียร์เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
4.พลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดจากการเร่งอนุภาค
แล้วพลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นจากบุคคลสำคัญของโลกท่านหนึ่ง นาม แอลเบิร์ต ไอนสไตน์ ผู้คิดค้นทฤษฏีสัมพันธภาพ
E = Mc? เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ที่พลิกประวัติศาสตร์โลก ซึ่งสูตรนี้ ไม่ใช่วิธีการสร้างนิวเคลียร์แต่เป็นสูตรที่อธิบายค่าพลังงาน นิวเคลียร์ และ ด้วยสูตรนี้เอง ทำให้เกิดระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกในโลก ที่ใช้ถล่มประเทศญี่ปุ่นที่
ฮิโรชิมา และนากาซากิ นั่นคือการทำลายล้างมนุษยชาติครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งโดยฝีมือมนุษย์ด้วย กันเอง มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสองแสนคน และทำให้ญี่ปุ่นแพ้สงคราม ยังไงก็ตามสิ่งนี้ก็คือประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ว่าพลังงานนิวเคลียร์ไม่ได้สามารถทำได้เพียงแต่ระเบิดเท่านั้น ยังสามารถทำคุณประโยชน์ได้มากมายมหาศาลอีกเช่นกัน โดยการทำ โรงพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงาน อื่น เรือรบพลังงานนิวเคลียร์ที่เดินทางรอบโลก ได้ 65วัน โดยที่ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง และยังมีการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีก เช่น ใช้กำจัดจุลินทรีย์บางชนิดในอาหารและกองขยะ ใช้ในการกำจัดแมลงและศัตรูพืช ปรับปรุงการขยายพันธ์พืช ใช้ในการตรวจวินิฉัยโรคในการรักษามะเร็ง

Scroll to top